Vítejte na Navreme Boheme, s.r.o.

Vítejte na webu Navreme Boheme, s.r.o.

Jsme dynamická inovativní společensky odpovědná společnost zabývající se poradenstvím, vzděláváním, vědou a výzkumem. Věnujeme se tématům jako jsou:

  1. evaluace - hodnocení relevance, efektivity (hospodárnosti), efektivnosti, udržitelnosti a hodnocení výsledků a dopadů finančních intervencí; zejména se jedná o hodnocení projektů a programů financovaných z veřejných prostředků;
  2. projektové řízení - příprava, administrace a bezchybná realizace projektů v souladu se standardy;
  3. rozvoj znalostí (knowledge development) a šíření inovací - řízení, udržení a rozvoj znalostí v organizacích ve vazbě na vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a trh práce;
  4. IT a nové technologie vč. e-learningu - poradenství a školení v oblast ICT (informačních a komunikačních technologiích) a tvorba designu platforem;
  5. sociální výzkum - výzkum reality znevýhodněných a vyloučených sociálních skupin, demografické studie a jedinečná řešení na bázi sociálních inovací;
  6. gamifikace a digitální odznaky - zvyšování motivace k učení, validace výsledků učení vč. výsledků neformálního a non-formálního učení a cest učení (learning pathways);
  7. sociální inovace - poradenství v oblasti sociálních inovací, digitální sociální inovace, inovační audit a síťování a budováním partnerství vč. mezinárodních;
  8. zpracování datových souborů, kódování a přepisy - analýza kvantitativních i kvalitativních dat a převod audia či videa do textové podoby.

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.