About

Evaluace projektu Vzdělávejte se!

Projekt Vzdělávejte se! byl určen pro zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech. Evaluace byla naším týmem prováděna pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a jejím cílem bylo zhodnocení průběhu projektu a celkové zhodnocení dopadů projektu. V rámci evaluace bylo prováděno dotazování na úřadech práce a u zaměstnavatelů (fáze sběru dat a zpracování statistických analýz), a dále byl prováděn kvantitativní výzkum s přibližně 150 zaměstnavateli. Projekt byl realizován v období 27. 7. 2009 – 28. 2. 2011.

Realizace: 

10.10.2010 - 31.03.2011

Cílová skupina: