About

O projektu LETAE

Projekt LETAE (posílení účinnosti terciárního vzdělávání dospělých na vysokých školách ve vztahu k trhu práce, číslo 28675-IC-1-2007-1-ES-ERASMUS-EUCX-1) si klade za cíl zkoumat strategie terciárního celoživotního učení (TLL) a programy institucí vysokoškolského vzdělávání ve vztahu k jeho potenciálu pro zlepšení kvality práce studujícím (perspektiva studujícího) a vliv na kvalitu jejich pracovního výkonu (pohled firmy). Jádrem projektu jsou srovnávací studie o potenciálu TLL univerzit a možností a překážek pro zvýšení tohoto potenciálu. Součástí projektu bude také analýza účinnosti programů TLL a analýza možnosti zlepšení integrace netradičních studujících do vysokoškolských systémů.

Realizace: 

01.10.2013 - 30.09.2016

Projekt: