About

Organizace evaluačních fokusních skupin OP LZZ a evaluačního workshopu

Tato zakázka v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost si kladla za cíl zjednodušení a zefektivnění implementace OP LZZ. Cílem našeho týmu byla identifikace problémových míst, potenciálu pro sdílení zkušeností a přenos know-how, diskuse a rozvoj znalostí a kapacit orgánů prostřednictvím školících workshopů.

Cílovou skupinou byli zaměstnanci nestátních neziskových organizací, malých, středních a velkých podniků a zástupci zadavatele (MPSV).

Na základě realizace projektu vznikl bohatý školící materiál a překlad "Project manager’s guide to evaluation".

Projekt byl realizován v roce 2009.

Realizace: 

27.03.2009 - 04.11.2009

Nabízíme: 

Cílová skupina: