About

Evaluace vzdělávacího projektu PREFEKT

Záměrem projektu PREFEKT (Systematické komplexní vzdělávání pracovníků VaV v oblastech širší problematiky řízení VaV jako nezbytný PRvek EFEKTivity výzkumu) bylo kvalitativně posílit personální kapacity v oblasti řízení VaV prostřednictvím uceleného teoretického a praktického vzdělávacího kurzu terciální úrovně. Projekt byl určen pro pracovníky ve VaV s cílem dosáhnout synergického efektu vyplývajícího z vlastní odborné kvalifikace a komplementárních dovedností získaných školením.

Náš tým v rámci projektu realizoval dlouhodobou průběžnou evaluaci blokové výuky a jednotlivých běhů. Evaluace byla prováděna prostřednictvím dotazníkového šetření online, polostrukturovaných rozhovorů a za využití sekundární analýzy dat. Projekt byl realizován v letech 2010-2012.

Realizace: 

01.01.2010 - 31.12.2012

Nabízíme: 

Cílová skupina: