About

Nabizíme: Digitální sociální inovace

Digitální sociální inovace je typ kolaborativní (společně vytvářené) inovace, ve které inovátoři, uživatelé a komunity spolu-vytvářejí znalosti a řešení širokého spektra společenských potřeb za využití síťového efektu Internetu. (překlad dle Digital Social Innovation, www.digitalsocial.eu)