About

Nabízíme: Školení a poradenství v oblasti ICT a nových médií

Školíme v oblast ICT (informačních a komunikačních technologiích) a nových médií. Na míru klientovi připravíme krátkodobá i dlouhodobá školení a workshopy zaměřující se např. na teorii nových médií, na budoucí vývoj a trendy, případně na: nasazení a efektivní využití technologií v praxi, možnosti nasazení platforem s otevřeným kódem (open-source), sociální marketing nebo sociální média.

Zároveň v této oblasti poskytujeme konzultace a poradenství, a to jak pro komerční sektor, tak např. pro sektor neziskový (NNO) nebo veřejnou správu.

Nabízíme: