About

O projektu SAVE

Projekt SAVE "Self Awareness, evaluation and motiVation system Enhancing learning and Integration to prevent and contrast ESL and NEET" byl podpořen rámci programu Erasmus+ (Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Action: Strategic Partnerships, Field: Strategic Partnerships for vocational education and training). Trvá dva roky do konce srpna roku 2016 a zaměřuje se na nové přístupy v řešení problematiky NEET ("not in employment, education or training") a tematicky navazuje na projekt I-TUBE. Konkrétně je zaměřen na posílení angažovanosti studentů a zvýšení jejich motivace díky důrazu na sebe-hodnocení, sebe-evaluaci a práci s inkluzivními technologiemi webu 2.0, včetně digitálních portfolií (e-portfolií).

Partnery projektu je kromě Navreme Boheme, s.r.o. také C.I.O.F.S. Formazione Professionale (projektový leader; Itálie), Apricot Training Management Ltd (Velká Británie), Cultorale (Iltálie), Centro San Viator (Španělsko) a educommunity (Itálie).

Důvodů, proč jsme se připojili k mezinárodnímu projektu zaměřeného na minimalizaci odchodů mladých lidí ze školského systému, je hned několik:

  • Mladí lidé bez vzdělání patří mezi nejohroženější skupinu na trhu práce. I v případě, že práci naleznou, je nízká pravděpodobnost, že získají práci s dostatečnou odměnou.
  • V České republice mladí lidé často kopírují vzdělanostní úroveň svých rodičů, zvyšuje se tak pravděpodobnost, že děti nezaměstnaných či z nízkopříjmových skupin rodičů nezískají o mnoho lepší životní perspektivu než jejich rodiče.
  • Nezaměstnanost či permanentně nízký rodinný příjem může vést k nežádoucím sociálním efektům: závislosti na formách sociální podpory, rozpadu rodiny, drogové a alkoholové závislosti, kriminalitě apod.
  • Problém nízkopříjmových skupin provází jednotlivce takřka celoživotně, proto lze i očekávat vysoké náklady ze strany státu a daňových poplatníků na sociální podporu.
  • Česká republika ztrácí odchodem mladých lidí ze vzdělávací soustavy potřebné pracovní síly a tím oslabuje svou konkurenceschopnost.

Očekávané výstupy:

  • Zmapování důvodů odchodu mladých lidí ze vzdělávací soustavy.
  • Metodika a nástroje sebehodnotících, evaluačních a motivačních nástrojů.

Kontaktní osoba:
Michal Kaderka
Email: kaderka@navreme.cz
Tel.: 777 879 481

Realizace: 

01.09.2014 - 31.08.2016

Projekt: 

Témata: