About

Evaluace principu mezinárodní spolupráce Programu Iniciativy Společenství EQUAL

Iniciativa Společenství EQUAL byla jednou ze čtyř iniciativ Společenství, které byly na území celé EU v období 2000 – 2006 spolufinancovány ze Strukturálních fondů. Cílem tohoto programu bylo vytváření a zdokonalování nástrojů působících na podporu příslušníků sociálně znevýhodněných skupin a proti různým formám diskriminace a nerovností na trhu práce. Naše společnost v roce 2008 prováděla rozsáhlou evaluaci principu mezinárodní spolupráce, a to jak na území ČR, tak v zemích EU.

Realizace: 

01.04.2008 - 12.11.2008

Nabízíme: 

Cílová skupina: